Plánky jamek

Mapa celého hřiště

Mapa všech hřišt


Score card

#
Vytiskněte si svou score card

Místní pravidla

Hranice hřiště – Pravidlo 27

 • Ploty, plůtky a spojnice bílých kolíků po obvodu hřiště.
 • Plot a spojnice bílých kolíků ohraničujících cvičnou louku.
 • Přední strana klubovny (terasy) a navazující plůtky.

Nepohyblivé závady – Pravidlo 24

 • Příjezdová cesta, která protíná dráhu číslo 2, 4 a 9 přiléhá k dráze číslo 1 vpravo od jamkoviště.
 • Rozstřikovače zavlažovacího zařízení.
 • Přístupové cesty z dřevěných trámů včetně schodů.
 • Kolíky vyznačující pietní místo na dráze č. 2.
 • Dočasná pracovní cesta vlevo na dráze č. 4.
 • Informační tabule s nákresy jednotlivých jamek a orientační tabule (pevně zabudované).

Vodní překážka – Pravidlo 26

  • Po levé straně hřiště u jamkoviště č. 5 je vyznačena podélná vodní překážka s možností využít DZ (platí pouze pro část vodní překážky za DZ ve směru hry).

Pohyblivé závady – Pravidlo 24

 • Kolíky u zpomalovacích pruhů u asfaltové cesty.
 • Kolíky naznačující vzdálenosti k jamkovištím. Kolíky vyznačující půdu v opravě.
  Kameny v bankrech.
 • Půda v opravě Půda v opravě je značena modrými kolíky, případně modrými čarami na zemi.
 • Pietní místo, kterým je pomníček na dráze číslo 2, z této plochy je zakázáno hrát

Výňatek z provozního řádu

1. Hráči jsou povinni dodržovat Pravidla golfu, Místní pravidla a Provozní řád GCP

2. Hráči jsou povinni vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery a vypichovat stopy po míčích na greenech.

3. Přísně se zakazuje vjíždět golfovými vozíky do prostoru mezi greeny a bunkery.

4. Časový limit pro 9 jamek je 2 h 05 min pro tříčlenný flight, 2 h 15 min pro čtyřčlenný flight. Nejsou-li hráči schopni uvedený limit dodržet, mohou být požádáni o zrychlení, vynechání jedné či více jamek, případně vyloučeni ze hry. Enjoy free slots for fun

5. Po dohrání jamky č. 5 jsou povinni přecházet na odpaliště č. 6 za greenem č. 4.

6. Po dohrání jamky č. 9 jsou hráči povinni přecházet na odpaliště č. 10/1 přes terasu.

Tréninkové plochy

Areál našeho klubu nabízí kromě 9-ti jamkového golfového hřiště také kvalitní tréninkové zázemí, které se skládá z Driving Range, Putting Grrenu, Chipping Greenu a akademie určené především dětem a začátečníkům. Na našem Driving Range najdete 25 tréninkových míst pro hru z trávy a 10 míst pro hru z rohoží, čehož 5 je krytých. Součástí ploch jsou také 2 cvičné bunkery – jeden fairwayový a jeden greenový.


Tréninkové plochy - plánek

Děkujeme našim partnerům