Plánky jamek

Mapa celého hřiště

Mapa všech hřišt


Score card

#
Vytiskněte si svou score card

Místní pravidla

Hranice hřiště – Pravidlo 27

 • Ploty, plůtky a spojnice bílých kolíků po obvodu hřiště.
 • Plot a spojnice bílých kolíků ohraničujících cvičnou louku.
 • Přední strana klubovny (terasy) a navazující plůtky.

Nepohyblivé závady – Pravidlo 24

 • Příjezdová cesta, která protíná dráhu číslo 2, 4 a 9 přiléhá k dráze číslo 1 vpravo od jamkoviště.
 • Rozstřikovače zavlažovacího zařízení.
 • Přístupové cesty z dřevěných trámů včetně schodů.
 • Kolíky vyznačující pietní místo na dráze č. 2.
 • Dočasná pracovní cesta vlevo na dráze č. 4.
 • Informační tabule s nákresy jednotlivých jamek a orientační tabule (pevně zabudované).

Vodní překážka – Pravidlo 26

  • Po levé straně hřiště u jamkoviště č. 5 je vyznačena podélná vodní překážka s možností využít DZ (platí pouze pro část vodní překážky za DZ ve směru hry).

Pohyblivé závady – Pravidlo 24

 • Kolíky u zpomalovacích pruhů u asfaltové cesty.
 • Kolíky naznačující vzdálenosti k jamkovištím. Kolíky vyznačující půdu v opravě.
  Kameny v bankrech.
 • Půda v opravě Půda v opravě je značena modrými kolíky, případně modrými čarami na zemi.
 • Pietní místo, kterým je pomníček na dráze číslo 2, z této plochy je zakázáno hrát

Výňatek z provozního řádu

1. Hráči jsou povinni dodržovat Pravidla golfu, Místní pravidla a Provozní řád GCP

2. Hráči jsou povinni vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery a vypichovat stopy po míčích na greenech.

3. Přísně se zakazuje vjíždět golfovými vozíky do prostoru mezi greeny a bunkery.

4. Časový limit pro 9 jamek je 2 h 05 min pro tříčlenný flight, 2 h 15 min pro čtyřčlenný flight. Nejsou-li hráči schopni uvedený limit dodržet, mohou být požádáni o zrychlení, vynechání jedné či více jamek, případně vyloučeni ze hry. Enjoy free slots for fun

5. Po dohrání jamky č. 5 jsou povinni přecházet na odpaliště č. 6 za greenem č. 4.

6. Po dohrání jamky č. 9 jsou hráči povinni přecházet na odpaliště č. 10/1 přes terasu.

Tréninkové plochy

Areál našeho klubu nabízí kromě 9-ti jamkového golfového hřiště také kvalitní tréninkové zázemí, které se skládá z Driving Range, Putting Grrenu, Chipping Greenu a akademie určené především dětem a začátečníkům. Na našem Driving Range najdete 25 tréninkových míst pro hru z trávy a 10 míst pro hru z rohoží, čehož 5 je krytých. Součástí ploch jsou také 2 cvičné bunkery – jeden fairwayový a jeden greenový.


Tréninkové plochy - plánek

If you’re currently seeking to begin a career in the health care field, then you should make certain to check into development education jobs. These are a few of the best jobs in the health care best essay writing service industry today, and you’ll be able to discover different ones with different cover ranges depending on knowledge and your experience in the field. Therefore, in case you’ve got a flair for instruction, then you could be one of the people in your field.

Děkujeme našim partnerům